Někdy jsme tak šťastni, že bychom skákali dvacet metrů vysoko z té radosti, ale někdy jsme zase tuze smutní. V případě první možností Vám pomůže například , ta Vás zaručeně vynese do výšek.

Trampolíny

Jsme zkušený tým v této oblasti a trampolíny nás opravdu zajímají. Provozujeme přehledné a rozsáhlé (obsahem) webové stránky, kde si Vás naše trampolíny zcela určitě najdou. My prodáváme venkovní trampolíny, které odolají nešvarům počasí a budou Vám sloužit velmi dlouho. A o to jde.

Bungee jumping

Zatímco americký způsob využívá dvojího zabezpečení a delšího volného pádu, novozélandský způsob je extrémnější, jelikož využívá pouze jednoduchého zabezpečení a skok je o hodně pohodlnější než americký. Při americkém způsobu se využívá takzvaných mill-cords.